Güncel Siyaset

DEVA’dan OHAL KHK’si eylem planı: Hakkında soruşturma olmayanlar göreve iade edilecek

DEVA Partisi, OHAL KHK’leriyle ihraçlar ve ceza yargılamaları mağduriyetlerine ilişkin 18 maddelik eylem planını açıkladı: OHAL komisyonu kapatılacak, 7075 sayılı kanunu ilga edilecek.

DEVA’dan OHAL KHK’si eylem planı: Hakkında soruşturma olmayanlar göreve iade edilecek

ANKARA – Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, iktidarının ilk 90 ve 360’ncı gününde ekonomi, tarım, sosyal politikalar, dijitalleşme, kadın hakları ve yerel yönetimler gibi pek çok alanda gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği çalışmalarını kamuoyu ile paylaştığı eylem planlarından sekizincisini gerçekleştirdi.

DEVA Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda 18 maddelik ‘OHAL KHK’leriyle ihraçlar ve ceza yargılamaları mağduriyetlerine ilişkin eylem planı’ açıklandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın da katıldığı toplantıda Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, sunum yaptı.

‘BUGÜN OHAL KHK’LARIYLA İHRAÇ EDİLEN VATANDAŞLARIN HAKLARINI KONUŞACAĞIZ’

Lansman toplantısında konuşan Ali Babcan, 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen darbe girişimine vurgu yaparak, “Bugün, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından OHAL KHK’larıyla ihraç edilen vatandaşlarımızın haklarını konuşacağız. Darbe girişiminin ardından açılan silahlı terör örgütü üyeliği soruşturmalarındaki adaletsizlikleri gidermeyi konuşacağız” dedi.

‘15 TEMMUZ GECESİ BİR TİYATRO OYNANMADI’

15 Temmuz gecesi milletin onurlu bir direniş sergilediğini, ancak darbe girişimini bozguna uğratsa da Türkiye’nin yönünü demokrasiye dönmediğini vurgulayan Babacan, şunları söyledi:

“15 Temmuz gecesi tiyatro falan oynanmadı. Aklını FETÖ’ye kiraya vermiş bir grup darbeci, demokrasimizi yok etmeye kalkıştı. Sonra demokratik hukuk devleti iktidar eliyle yok edilmeye başlandı. İktidar ise bu sahiplenmeyi kendi vahim yanlışlarına sahip çıkmak olarak istismar etti. OHAL koşullarında yapılan bir referandum ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de gelince demokrasi iyice yara aldı. Bir sürü insan OHAL KHK’ları ile haklarında yargı kararı olmadan kamudan ihraç edildi. Hava puslu olunca fırsatçılık yapanlara gün doğdu. OHAL döneminde at izini it izine karıştıran fırsatçıların tamamı Beştepe’den güç aldı. Bir hukuk devletinde, hakkın izi hiçbir yere karışmaz. Hukukun üstünlüğü varsa hak izini kaybetmez.”

‘GÖREVE İADE EDECEĞİZ’

AK Parti ve MHP ittifakını “otoriter ittifak” olarak nitelendirerek, “Ülkemizi kahrın ve zulmün ülkesi yaptılar. KHK’yla işinden edilen insanların hayatı herkesin gözü önünde mahvedildi” diyen Babacan, şöyle devam etti: “Aileleriyle birlikte yokluğa ve dışlanmaya mahkûm edildiler. Bu, bir hukuk devleti için ağır bir utanç tablosudur. Çok yakında bu devleti biz yöneteceğiz. Herkes şuna emin olsun: Bu dönemde yaşatılan hiçbir zulme sessiz kalmayacağız. DEVA Partisi iktidarında kimse etnisitesi, dili, inancı, yaşam tarzı, ideolojisi, kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğramayacak. Kimse kayırılmayacak. Hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayanları, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilenleri ve beraat kararı alanları KHK ile ihraç edildikleri kamu görevlerine iade edeceğiz. Başka hiçbir şeye bakmayacağız. İşlerine kaldıkları yerden aynen başlayacaklar. Kamu düzeni ve milli güvenlikle doğrudan ilişkili kurumlarda görev yaptıktan sonra ihraç edilenler idarenin kendilerine uygun göreceği bir göreve başlayacaklar” şeklinde konuştu.

KHK’Lİ: KENDİ SORUNLARIMIZI KENDİMİZ ANLATMAK İSTİYORUZ

Babacan, konuşmasını tamamladıktan sonra salonda bulunan bir kişi “Ben KHK’lıyım ve kendi sorunlarımızı kendimiz anlatmak istiyoruz” dedi. Babacan ise bu sözlere karşılık, “Haklı iken haksız duruma düşmeyin. Sabırsızsınız. Düzen içinde kural içinde bu toplantıyı yapmak gerekiyor” yanıtını verdi.

Babacan program sonunda KHK’liler ile fotoğraf çektirdi.

18 MADDELİK EYLEM PLANI AÇIKLANDI

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, OHAL KHK’sı ile ihraç edilenlere ilişkin hazırladıkları üç ana başlık ve 18 maddeden oluşan eylem planını açıkladı.

Eylem Planı; OHAL KHK’leriyle ihraçlara ilişkin çözüm önerileri, KHK’lerin sosyal hayata ve özel sektöre yansıyan sonuçları için çözüm önerileri ve ceza yargılamalarına ilişkin öneriler olarak üç ana başlıktan oluşuyor. Eylem Planı’ndaki maddeler şu şekilde:

KURAL 1) Doğrudan İade

Doğrudan iade kapsamında hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayanlar ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya beraat kararı verilen kişileri; emsallerinin ulaştığı derece- kademeler ile rütbe ve kıdem durumları dikkate alınarak, en son bulundukları kamu görevine doğrudan iade edeceğiz.

‘İDARENİN UYGUN GÖRECEĞİ BİR GÖREV’

KURAL 2) İlgili İdarenin Uygun Göreceği Bir Göreve İade

Eski kadrolarına atanmaları fiilen ya da hukuken imkânsız olanlar ile kamu düzeni ve milli güvenliğe ilişkin doğrudan görev ifa eden kurumlar bünyesinde görev yapmış kişiler; mükteseplerine uygun kadro ve dereceleri ile mali özlük haklarını korumak şartıyla ilgili idarenin uygun göreceği bir göreve başlamasını sağlayacağız. ,

– Belirli şartlarda erken emeklilik tesis edilebilecektir.

– Kararlara karşı yargı yolu açık olacaktır.

İADE-İ İTİBAR İÇİN BEŞ ÇÖZÜM

-OHAL KHK’ları ile ihraç edilenlerin iade-i itibarı için beş çözüm ise şu şekilde açıklandı:

Kamu görevine iade edilen kişilerin;

🔸Göreve ve unvana bağlı her türlü yasal, mâli ve sosyal haklarını, geriye de etkili şekilde iade edeceğiz.
🔸 Haklarındaki yaptırım, tedbir veya başka adlarla tesis edilmiş olan bütün kısıtlamaları kaldıracağız.
🔸İsimlerinin yer aldığı OHAL KHK listeleri veya başka listeleri Resmî Gazete’den, haklarındaki kayıtları ise bütün kurum ve kuruluşların kayıtlarından sileceğiz.
🔸 Belirli şartlarda, isteklerine bağlı olarak ilgili kurumun coğrafi teşkilatlanmasının mümkün olması şartıyla yaşadıkları şehirde göreve başlama imkânı tanıyacağız.
🔸 OHAL düzenlemelerinin sebep ve etkisiyle bedeni ve ruhi zarara uğrayan mağdurlar ile doğrudan ya da dolaylı etkilenen yakınları için, sıhhi ve sosyal rehabilitasyon imkanları sağlayacağız.

‘OHAL KOMİSYONU KAPATILACAK, 7075 SAYILI KANUN İLGA EDİLECEK’

OHAL’in Kalıcı Etkilerinin Kaldırılması

🔸 Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu’nu kapatarak, 7075 sayılı Kanunu ilga (ortadan kaldırmak) edeceğiz.

🔸 Kamu görevlilerinin doğrudan ihraç edilmelerine imkân tanıyan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 35. maddesini ilga edeceğiz.

Devam Eden Soruşturma ve Kovuşturmalarda İade

🔸 Kanun yürürlüğe girdikten sonra hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ya da beraat kararı verilen kişileri de belirlediğimiz esaslara göre görevlerine iade edeceğiz.

KHK’lilerin ve Yakınlarının Maruz Kaldığı Sorunlar

🔸 Yakınları ile birlikte maruz kaldıkları hak kayıplarına ve hak ihlallerine son vereceğiz.

🔸 Kamu görevinden ihraç edilen yahut da OHAL KHK’ları ile kapatılan özel kurumlarda çalışan kişilerin özel sektörde çalışmalarının önündeki yasal ve fiili engelleri ortadan kaldıracağız.

🔸 Çalışma lisansı/ruhsatı/izin belgesi ve benzeri çalışma belgeleri iptal edilen, mesleklerini yapmaları engellenen kişilerin bu tür belgelerini kayıtsız ve şartsız olarak iade edeceğiz.

🔸 Yakınlarının KHK’lı olmasından dolayı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması raporlarının olumsuz sonuçlanmasından doğan mağduriyetleri gidereceğiz.

🔸Yurt dışına çıkma özgürlüğünün yalnızca suç soruşturması ve kovuşturması sebebiyle ve hakim kararıyla yasaklanabileceğini belirten Anayasal kuralı ihlal eden mevzuat hükümlerine ve uygulamalarına son vereceğiz.

Terör Örgütü Üyeliği ve Terör Örgütüne Yardım Etme Suçlarından Yaşanan Mağduriyetler

 1. Darbe teşebbüsü ile hiçbir ilgisi bulunmayan,
  2.Örgütün niteliğini bilmeyen,
  3. Silahlı terör örgütüne üye olma kastı olmadığı halde;
  🔸 Hukuka aykırı şekilde haklarında mahkûmiyet kararı verilmiş kişilerin, yeniden yargılanmasını sağlayıp haksızlıkları sonlandıracağız.
  🔸Soruşturması veya kovuşturması devam eden kişiler hakkında da bu esaslara göre hareket edilmesini sağlayıp haksızlıklara son vereceğiz.
  🔸 Haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen kişiler için ise talep üzerine Kanun Yararına Bozma yolunu açacağız. Kanun Yararına Bozma yolunda, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının esas açısından incelenmesinin önünü açarak sonucunda da yukarıda belirtilen esaslara göre hareket edilmesini sağlayacağız.
  🔸 Kişilerin fiilleri başka bir suç teşkil ediyorsa, bu suçlar bakımından yargılanmalarını temin edeceğiz.
 2. Kesinleşen yargılamalarda; hakkında örgütle bağlantılı olarak 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında başka bir suçtan mahkûmiyet hükmü kurulmamış olan,
  5.Devam eden soruşturma ve kovuşturmalarda ise örgütle bağlantılı olarak 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında başka bir suç isnadında bulunulmayan, (Silahlı terör örgütü üyeliği ve silahlı terör örgütüne yardım etme suçu ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 6’ncı maddesinde (üçüncü fıkra hariç) açıklama ve yayınlama, 7’nci maddesinin ikinci ilâ dördüncü fıkralarında tanımlanan terör örgütünün propagandası, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkında Kanunun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma suçlarından cezai soruşturma ve kovuşturması devam edenler ile cezası kesinleşen kişilerdir.)

🔸Hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ya da beraat kararı verilen kişileri de belirlediğimiz esaslara göre görevlerine iade edeceğiz.

 

 

duvar gazete

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL