Uncategorized

‘Urfa Akademik Odalar Birliği’ çatısı altında buluşma!

Son zamanlar şehrimizde Sağlıktan Tarıma , Şehircilikten Ekonomiye ve birçok konuda
can alıcı sorunlar ile karşı karşıya bulunmaktayız.

‘Urfa Akademik Odalar Birliği’ çatısı altında buluşma!

Son zamanlar şehrimizde Sağlıktan Tarıma , Şehircilikten Ekonomiye ve birçok konuda
can alıcı sorunlar ile karşı karşıya bulunmaktayız.Gelinen noktada gereğinden fazla bilgi
kirliliği,liyakattan,hukukdan,bilimden ve mesleki öğretilerten uzak ,toplumsal eğilimlere
şahit olmaktayız.Burda dahil olan akademik odalar olarak şehrimizin bu sorunlarına karşı
‘Urfa Akademik Odalar Birliği’ çatısı altında toplanmış bulunmaktayız.
Birliğin kuruluş amacı hukukun üstünlüğü ilkesi ile çağdaş bilimsel değerler ışığında
şehrimizi ileri götürmek, edindiği birikimler ile çalışan meslek sahibi kesimleri temsil
eden meslek odalarının paylaştığı ortak değerleri geliştirmek,dayanışma ve güç birliği ile
daha kapsamlı çalışmalar yaparak ilimize faydalı hizmetler üretmek/ şehrimizi bir dostluk
ve kardeşlik anlayışı ile kaynaşmış bir kent kültürüne ulaştırmak, sağlıklı insan, sağlıklı
toplum, sağlıklı kent ve sağlıklı çevre hedefi ile bütünleştirmek, toplumun sosyal ve
kültürel yaşamına katkıda bulunmaktır .
Bu amaçla Merkezi ve Yerel Yönetimler, Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları, Üniversite
ve Demokratik Kitle Örgütleriyle; insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda iletişim ve işbirliğini geliştirmek için katkı
sunmak istiyoruz.
Bu bağlamda hiç bir kişisel çıkar ve siyasi görüş içerisinde olmadan kentin bütün
dinamikleri ile iritbat halinde; yaşadığımız şehir ve ülkenin ortak değerleri ve sorunlarını
dile getirip çözüm odaklı katkı sunacağız.
Kamuoyuna Saygıyla Bildiriyoruz
Katılımcı akademik meslek odaları;
1-BARO
2-Bilgisayar Mühendisleri Odası
3-Diş Hekimleri Odası
4-Eczacılar Odası
5-Elektirik Mühendisleri Odası
6-Gıda Mühendisleri Odası
7-Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
8-İç Mimarlar Odası
9-İnşaat Mühendisleri Odası
10-Jeofizik Mühendisleri Odası
11-Jeoloji Mühendisleri Odası
12-Kimya Mühendisleri Odası
13-Maden Mühendisleri Odası
14-Makine Mühendisleri Odası
15-Mali Müşavirler Odası
16-Mimarlar Odası
17-Şehir Plancıları Odası
18-Tabipler Odası
19-Veteriner Hekimler Odası
20-Ziraat Mühendisleri Odası

URFA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞ

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL